Creatief en illegaal baangebruik, roken en respectvol omgaan met andere leden en spullen van de club

Op de club gelden ook regels en het blijkt dat nog niet iedereen die kent of zich eraan houdt. Met name worden er nogal wat trucs toegepast om maar zolang mogelijk te kunnen padellen. Dat gaat uiteraard ten koste van andere leden en is dus uit den boze. Daarom schrijven we er nog maar weer eens wat over.

Voor het reserveren van een baan gelden regels. Die regels dienen twee doelen: 

1. waarborgen dat onze banen alleen gebruikt worden door leden en anderen die voor dat gebruik betaald hebben

2. waarborgen dat alle leden in gelijke mate kans hebben om van de beperkte baancapaciteit gebruik te maken.

Die regels zijn erg simpel. 

Niet-leden spelen alleen op onze banen als ze door een lid zijn geïntroduceerd of met een strippenkaart spelen.  Er moet bij introductie dus altijd minimaal één lid op de baan staan. De introducee moet bij de bar zijn gemeld en het introductietarief  moet zijn betaald. Een strippenkaarthouder moet bij de bar zijn baan hebben gereserveerd, hebben gemeld met hoeveel personen hij de baan op gaat en de vereiste strippen hebben laten afboeken. 

Leden spelen alleen op een baan als hun naam in het reserveersysteem ook op die baan is vermeld. Dat betekent dus dat er niet meer mensen op de baan staan dan in het systeem zijn vermeld. 

Sommigen denken ‘creatief’ met de regels te kunnen omgaan door met twee een baan te reserveren en vervolgens samen te gaan spelen (twee uur) met de twee anderen die het daaropvolgende uur een baan hebben gereserveerd. Dat is in strijd met de regels en mag dus niet. Het is ook onsportief omdat zij zo de reserveringsmogelijkheden van anderen beperken. 

Zoals eerder al aangegeven, blijven we die leden daarop aanspreken en zo nodig daartegen optreden. Ook andere leden die dit constateren, mogen betrokkenen gewoon beschaafd hierop aanspreken of dit melden bij het bestuur.

Ook het roken blijft aanleiding geven tot veel irritatie.

Ook hier zijn de regels duidelijk: alleen roken op de rookplek bij het rookhok. Dus niet elders op het terras of bij de banen.

Roken is ongezond, voor jezelf en voor anderen. Om die reden hebben we als club een rookbeleid vastgesteld; dat is op de website te vinden. Om onze rokende leden tegemoet te komen, is er een aparte rookplek op het terras; alleen daar mag worden gerookt. Met bordjes is op veel plaatsen aangegeven dat er verder nergens mag worden gerookt. Toch vinden we op vele plaatsen op het park peuken. Iedereen kan ook zelf constateren dat mensen op andere plekken dan de toegestane rookplek roken en vaak hun peuken op de grond gooien. Kennelijk is het besef dat deze regel gewoon moet worden nageleefd, nog niet bij iedereen ingedaald. En zo hoort het op een vereniging niet te gaan. Om nog maar te zwijgen over het feit dat anderen vervolgens jouw rotzooi weer mogen opruimen. 

Om dit euvel te bestrijden, zullen alle officials van de club overtreders hierop blijven aanspreken. Ook andere leden hebben het volste recht om dat op beschaafde wijze te doen. In enkele gevallen heeft het aanspreken van rokers op overtreding van de regel geleid tot onacceptabele verbale reacties. Dat kan natuurlijk echt niet.

Het bestuur wil er geen misverstand over laten bestaan dat daartegen, als we daarover worden ingelicht, zal worden opgetreden. Mocht blijken dat de naleving van het rookbeleid niet verbetert, dan zal het bestuur niet aarzelen om te besluiten dat roken op het park geheel wordt verboden. 

Tot slot nog een wat kleiner punt, maar wel te gek voor woorden

Langs het grasveld bij de padelbanen staat een mooie heg. In die heg is een doorgang gemaakt om snel bij de banen te kunnen komen. Toch is dat voor sommigen kennelijk nog niet goed genoeg. Er is al een aantal malen geconstateerd dat mensen gewoon dwars door de heg stappen. Dat leidt tot lelijke gaten in die heg. Daarom hebben we ter ontmoediging enkele dranghekken aan de binnenkant langs de heg geplaatst om de heg de kans te geven te herstellen. Maar er blijken nu zelfs leden te zijn die zo’n hek dan een stuk verplaatsen om toch gewoon door de heg te kunnen stappen. Het moge duidelijk zijn dat tegen de overtreders stevig zal worden opgetreden als dit opnieuw gebeurt.

Het bestuur

 

Laatste Nieuws... Overzicht