Een tennis- of padelbaan reserveren doe je ZO! 👍

De TV BUYTENWEGH tennis- en padelbanen zijn van en voor onze
LEDEN.
Niet-leden kunnen daarop spelen als (incidenteel) introducee van een LID of als zij een strippenkaart hebben gekocht. 

HOOFDREGEL
De hoofdregel op de tennis- en padelbanen is dat op een baan alléén maar leden staan voor wie die baan is gereserveerd!
(Niet met méér leden dan hebben gereserveerd, maar ook géén anderen leden dan degenen die hebben gereserveerd)

Van ieder LID wordt verwacht dat een LID zich ook aan deze HOOFDREGEL houdt!


EEN BAAN RESERVEREN;
(op héle uren en houd rekening met aansluiten!)

* LEDEN
Om een tennisbaan of padelbaan te reserveren, hebben we voor AL onze leden de TV BUYTENWEGH CLUBAPP!
Mogelijk is ook via de website, maar niet gemakkelijker.

* INTRODUCEE
Voor NIET LEDEN (
als introducee van een lid of met een strippenkaart) is de regel dat die via
de bar in het clubhuis een baan reserveren. 

Met enige regelmaat blijkt dat zich situaties voordoen die afwijken van wat hiervoor is beschreven. Men reserveert met twee leden een baan, maar er staan drie of vier mensen te spelen. Men reserveert een baan met een lid die er niet is, maar speelt met een lid die niet heeft gereserveerd. Twee leden reserveren een baan en spelen met een of twee personen die helemaal géén lid zijn.
En er zijn zo nog tal van andere varianten die van de regels afwijken. 
Het lijkt ons als TV BUYTENWEGH daarom zinvol onze leden nog eens duidelijk op deze toch simpele regels te wijzen. We zullen de komende tijd steekproefsgewijze controleren of men zich aan de regels houdt en de ‘overtreders’ zo nodig aanspreken.
MAAR... TV BUYTENWEGH LEDEN SPREEK ELKAAR HIER OOK OP AAN!! 

En o ja… dan nog iets... VEGEN!!

Na het spelen op een tennis- of padelbaan wordt die baan bij TV BUYTENWEGH ALTIJD GEVEEGD!!

Dat hebben we zo afgesproken, omdat het nodig is voor het behoud van ONZE BANEN!!
ZELFS.. als u zelf denkt dat dat niet nodig of belangrijk is of als uzelf nauwelijks het verschil ziet!!

Sportieve groet,
Het bestuur

Laatste Nieuws... Overzicht