Vordering van de nieuwe padelbanen

VOORTGANG PADEL IN AANLEG

Voortgang Januari 2022 padelbanen & een oproep.
Allereerst de beste wensen voor een ieder dit komende jaar! Zoals eerder aangegeven wordt vanaf week 5 verder gebouwd aan en naast de nieuwe padelbanen. Gerard en Jan zijn in de tussentijd wel al bezig met herstel van straatwerk naast de komende padelbaan C. Kijk o.a. ook maar eens naar de stapel stoeptegels achter het fietsenhok: klaar gelegd (gesjouwd!) voor het leggen van een “tegelpleintje” bij de ingang van het voormalige rolstoelhok. Deze stapel van 110 tegels is helaas niet genoeg.

Vandaar deze oproep: heeft iemand (of iemanden) toevallig nog gewone stoeptegels van 30x30 cm over en is/zijn iemand(en) bereid om deze aan onze club te doneren? We hebben er, schrik niet, nog ongeveer 300 nodig! Elk beetje helpt uiteraard. Bij voorbaat dank.

Vrijdag 17 December;Na het storten van het beton voor de poeren, kon Padelbouw niet verder, omdat de massa eerst goed moet drogen, voordat er keilbouten ter bevestiging van de staanders kunnen worden ingeboord. In week 5 - 2022 verwacht Padelbouw verder te kunnen gaan. Wellicht kunnen volgende week wel de uitlopen worden gestort met de speciale waterdoorlatende beton. Is er verder dan helemaal niets gebeurd? Neen, integendeel! Te beginnen met het doorspuiten waar Jan Janssen urenlang in regenpak weer en wind trotseert, om de poriën van de baan weer open te maken. Dacht hij bijna klaar te zijn, tot bleek dat de betonstorter nogal slordig tewerk is gegaan en flink wat beton op de mateco heeft gemorst. Jan zou Jan niet zijn, om hier een uitdaging in te zien. Vandaag uren bezig geweest om met succes de meeste gemorste beton uit de Mateco weg te spuiten. Dit vraagt om een (extra) eindejaarsbonus, denk ik! En dan (uiteraard zou ik haast zeggen) Gerard die is begonnen om de bestrating langs de komende padelbaan C te dichten na het aanbrengen van de stroomkabels voor de verlichting en super strak te leggen. Ik denk ook extra bonuswaardig!
Paul van der Riet

Gedaan: - alle gezaagde blokken tbv. de poeren getrokken - de uitlopen opgevuld met speciaal goedgekeurd opvulzand. Het oude goed ingeklonken zand mag niet blijven zitten, komt niet door de keuring. Tja…. - baan B ook van nieuwe raambeugels voorzien - puin afgevoerd En Gerard heeft de stroomkabels voor de verlichting van de banen C en D getrokken. De poeren zijn intussen gestort; de uitlopen volgen hopelijk snel.

WEEK 48 START PADEL AANLEG

Zoals in de voorlaatste nieuwsbrief al gemeld, waren we bijna rond met de aanschaf en aanleg van de nieuwe padelbanen. Inmiddels kunnen we melden dat we er definitief uit zijn en dat de opdracht is gegeven om de banen aan te leggen. Ook hebben we inmiddels het definitieve ‘akkoord’ van de gemeente dat we onze uitbreidingsplannen binnen de al aanwezige omgevingsvergunning kunnen realiseren. 

Op verzoek van het bestuur wordt de bouw ook deze keer weer door Paul van der Riet begeleid. We zijn blij dat hij dit weer voor zijn rekening wil nemen. Paul is meteen voortvarend aan de slag gegaan: de locatie van de twee kooien is bepaald. Zie foto of kijk naast de huidige padelbanen. De met witte verf gemarkeerde hoeken op het Mateco geven de precieze ligging van de nieuwe banen weer. Op het moment van publicatie wordt er al hard gewerkt op het tennispark.

Omdat het de overtuiging is dat we niet zomaar een vergunning krijgen voor het verwijderen van één, laat staan meerdere bomen op het park, hebben we inmiddels ook dispensatie gevraagd aan de KNLTB om de nieuwe baan C wat dichter op de oude baan B te mogen plaatsen. We voldoen daarmee net niet helemaal aan de formele afstandsnorm zoals eigenlijk zou moeten. Het verkrijgen van een dergelijke dispensatie is in praktijk vooral een formaliteit, de eerste positieve feed back hebben we inmiddels dan ook al binnen. De nieuwe baan D komt overigens - zelfs ruimer dan de norm - op de open ruimte dwars op de banen A, B en de nieuwe C.

Nu alle voorbereidende schermutselingen min of meer zijn afgerond, wordt de realisatie met grote voortvarendheid verder opgepakt. Zoals recent al aangegeven in de ClubApp (soms is het nieuws niet bij te benen), zijn de werkzaamheden al gestart. De komende periode worden de volgende werkzaamheden voorzien:

  • Beton storten voor de uitlopen die sowieso naast de Mateco komen en grond- en bestratingswerkzaamheden daar omheen. 
  • Aanbrengen van de poeren voor de staanders.
  • Plaatsen van de kooien en glas.
  • Schoonmaken en doorspuiten oppervlakte waarop de nieuwe banen zullen worden geplaatst.

Zoals ook eerder al aangeven, is het gelukt onze wens te realiseren en ook het kunstgras op de banen A en B te vernieuwen. Dit gebeurt op het moment dat ook de nieuwe banen worden voorzien van het nieuwe en groene kunstgras. De ondergrond van deze banen wordt eerst nog op een aantal plekken bijgewerkt.

Het precieze moment van de aanbrengen van het kunstgras is nog niet definitief bepaald. Dit heeft te maken met het bijwerken van de ondergrond. Eerder is gemeld dat de kans groot is dat het uitvlakken (met hars en fijn grind) vanwege het vocht en de lage temperatuur nu niet meer kan en moet wachten op een droog voorjaar. Wellicht is hierin toch nog een klein kansje dat dit eerder kan. Als bestuur gaan we hier echter niet vanuit en verwachten we dat de banen pas in het voorjaar in gebruik genomen kunnen worden. Wellicht worden we blij verrast. 

Er zal zo snel mogelijk moeten worden begonnen met het grondig doorspuiten van de Mateco waar de nieuwe banen moeten komen. Dit doen we als vereniging zelf. Mochten er leden zijn die hierbij een handje willen helpen, dan zijn ze zeer welkom. 

Er moet, voordat het padelgras gelegd gaat worden op de nieuwe banen, ook weer een flink aantal gaten worden geboord. Ook hiervoor zijn t.z.t. vrijwilligers meer dan welkom. Graag in beide gevallen aanmelden bij Paul van der Riet: 0620345657 (via Whatsapp) of via de mail paulriet@icloud.com.

Tijdens de bouw kan er uiteraard gewoon worden gepadeld op de banen A en B met uitzondering van die momenten waarop onderhoud plaats vindt. Wel moet rekening gehouden worden met de afzetlinten. Dus niet even snel de weg afsnijden door deze te negeren.

Met enige regelmaat zullen updates eventueel voorzien van foto’s op de ClubApp worden geplaatst.

Nu de bouw daadwerkelijk van start gaat is het ook hét moment om de crowdfundingactie naar een volgende fase te brengen. Hoewel het beoogde budget nog (steeds) niet helemaal is gerealiseerd, wordt iedereen die een toezegging heeft gedaan, binnenkort geïnformeerd over de volgende stap. In een separaat bericht wordt hier nog nader op ingegaan. 

Wij zijn blij nu echt van start te kunnen gaan.

Het bestuur.

 

Laatste Nieuws.... Overzicht