Laatste kans: woensdag 15 september 20.00 uur infoavond obligatieleningen



Komende woensdag om 20.00 uur in ons clubgebouw: infoavond over de obligatieleningen voor de extra padelbanen. We willen jullie dan meer in detail informeren over de 3 verschillende opties en de belastingtechnische aspecten. Peter van Baak van het organiserende SponsorVisie is er die avond om uitleg en toelichting te geven en alle vragen te beantwoorden.

Wij verzoeken belangstellenden vriendelijk om zich voor deze avond aan te melden bestuur@tvbuytenwegh.nl zodat wij, mede met het oog op de Coronarichtlijnen, vooraf een beeld hebben van het aantal aanwezigen. Informatie over de drie verschillende opties voor obligatieleningen vindt je via de LINK: https://obligatieplan.nl/tvbuytenwegh

Actuele ontwikkelingen Overzicht