Een héél UUR tennissen met één baanreservering!!

Het bestuur heeft besloten tot een héél UUR als tijd waarvoor voorlopig – via de app of de website  - een baan kan worden gereserveerd, zowel voor tennis als voor padel en zowel voor single als voor dubbel!
Hiermee komt het bestuur tegemoet aan vragen van vele leden over het verschil dat tot nu toe bestond tussen tennis en padel.

Sinds vele jaren gold op ons park voor dubbels bij tennis een reserveringstijd van 45 minuten. Voor singles gold lang een tijd van 30 minuten. Dit stamt nog uit de tijd dat iedereen op goed geluk naar de club kwam en dan op het eerst beschikbare tijdstip een baan reserveerde; de gedachte achter die beperkte reserveringsduur was dat moest worden voorkomen dan leden te lang zouden moeten wachten voor zij konden spelen; na het spelen kon men dan gezellig een drankje nemen en  bij een volgende afhangbeurt weer spelen.
Enige tijd geleden werd ook voor singles de tijd op 45 minuten ingesteld; dit om tijdens de lockdown en de avondklok de beschikbare uren optimaal te kunnen gebruiken (aaneensluitende reserveringstijden). Voor padel gold – aansluitend bij wat in padelland gebruikelijk is – altijd al een tijd van 60 minuten.

Regelmatig bereikten het bestuur de voorbije periode vragen waarom dit verschil wordt gemaakt.  Daar hebben we dus nog eens goed naar gekeken. 
In verband met de coronaregels moet iedereen tegenwoordig vooraf via de app of de website een baan reserveren. Iedereen moet zo kort mogelijk tevoren naar de baan komen en zo snel mogelijk na afloop weer naar huis gaan. Door de beperkingen van de avondklok is bovendien nog steeds sprake van minder (door)speelmogelijkheden dan voorheen. Wie naar de club komt, wil dan ook graag een redelijke periode kunnen spelen; 45 minuten is dan wat kort. Verder hebben we in aanmerking genomen dat het reserveren van een baan via app of website – mede door het drukke sociale leven van onze leden - een ‘blijvertje’ zal zijn. Mensen willen zeker weten dat ze op de gekozen tijd ook echt kunnen spelen.

Daarom hebben we de reserveringstijd voor tennis (dubbel en single) gelijkgetrokken aan die voor padel: een uur dus! Nu de avondklok met ingang van woensdag 28 april niet langer geldt en er weer tot 23.00 uur kan worden gespeeld, vragen we iedereen om vanaf 18.00 uur steeds alleen op het volle uur een baan te reserveren. Als iedereen zich daaraan zorgvuldig houd, kan er van 18.00 tot 23.00 uur vijf keer 60 minuten worden gespeeld. 

Geschiedenis Overzicht