Verlenging gedeeltelijke lock down tot en met 9 februari 2021

Het kabinet heeft vandaag de gedeeltelijke lock down die begin december werd afgekondigd, verlengd t/m 9 februari. Dat betekent:

- het clubhuis en de bar zijn gesloten

- volwassenen vanaf 18 jaar mogen tennis en padel spelen met 2 personen, alleen buiten en natuurlijk alleen maar nadat u daarvoor een baan hebt gereserveerd. Hou 1,5 meter afstand. Alleen enkelspel is dus toegestaan. 

 

- voor trainingen met volwassenen vanaf 18 jaar geldt een maximale groepsgrootte van 2 personen per baan op 1.5 meter afstand, dit is exclusief trainer. Alleen buiten. 

- jeugd t/m 17 jaar mag spelen en trainen in groter groepsverband, alleen buiten. Zij hoeven tijdens het sporten onderling geen 1.5 meter afstand te houden.

Voor vrij spelen zorgen vrijwilligers voor het ontsteken en doven van het licht (in beginsel elke dag aan om 18.30 uur; om 22.00 uur uit; op zaterdag- en zondagavond is er geen baanverlichting ). Hou daarmee rekening bij het maken van reserveringen. Op dagen en tijden waarop er al eerder (of tot later) les wordt gegeven waarbij licht nodig is, is voorzien in eerdere ontsteking van het licht. In die gevallen kan men ook al eerder een baan met licht reserveren. In de club app is te zien hoe laat welke banen voor lessen zijn gereserveerd.    

Tot slot: 

 

- als u heeft gereserveerd, maar door omstandigheden niet kunt komen, verwijder dan uw reservering.

 

- tijdens de openingsuren zijn vanaf 9.30 uur altijd de dameskleedkamer voor noodzakelijk toiletbezoek en de AED beschikbaar.

 

Nieuws Overzicht