Rackettrekken IEDERE woensdagochtend!

Rackettrekken Iedere Woensdagmorgen (pré corona foto)

Op de woensdagmorgen is er elke week rackettrekken met zo'n 40 tot 50 deelnemers. Wie wil meespelen, geeft dit tevoren aan. Je stuurt dan uiterlijk op dinsdag 16.00 uur een mail naar h.n.geijsman@zonnet.nl en meldt hoeveel en (eventueel) welke rondes je wilt spelen. We spelen drie rondes van 45 minuten, te beginnen om 9.30 uur.

Op dinsdagavond wordt de (door loting bepaalde) indeling van de volgende morgen  naar ieder gemaild.
Ieder weet dan dus met wie, tegen wie, op welke baan en welke ronde (s) hij/zij speelt. Voordeel is dat ieder weet waar hij/zij aan toe is. Bij de wisseling van baan tussen de rondes is het aantal contactmomenten beperkt. Er is minder tijdverlies tussen de rondes, doordat de loting vooraf heeft plaatsgevonden.
Nadeel is natuurlijk, dat, doordat de indeling vooraf is bepaald, spontaan wegblijven ( m.u.v. bijzondere omstandigheden ) of spontaan komen niet kan!

De  praktijk van de afgelopen maanden is, dat dit systeem prima bevalt. We hebben bijna altijd de (voor het rackettrekken gereserveerde) zeven banen nodig en hopen steeds dat de achtste niet wordt afgehangen, zodat we die ook nog kunnen inzetten!

Herno Geijsman
h.n.geijsman@zonnet.nl 

Activiteiten Overzicht