Restyling clubhuis en terrassen en jeugdhonk

Hoewel het in deze barre tijden wat lastig is, genieten we in gedachten toch iedere dag nog van de restyling van het clubhuis aan de binnenkant. We kunnen haast niet wachten tot we, na een potje tennis of padel, met elkaar weer een borrel kunnen drinken aan de bar. 
Om terug in de flow te komen van de restyling van destijds is het de hoogste tijd om de restyling aan de buitenkant van het clubhuis weer verder op te pakken. Een eerste aanzet daartoe was begin dit jaar al gemaakt, maar het virus heeft het doorpakken met dit project een beetje in de weg gezeten. 

Inmiddels pakt het projectteam de (tennis)bal weer op en hebben wij (Corine, Hanneke, Eugenie, Monique en Edwin) ons weten te versterken met niemand minder dan Franklin van Fessem.
Franklin kent beroepsmatig het klappen van ‘de zweep’ als het gaat om ontwerp van buitenruimtes, tuinen en terrassen en de styling daarvan. Hierna lees je daarover meer.

Aan de hand van gesprekken waarin ideeën en wensen zijn uitgewisseld, heeft Franklin enkele ontwerpen gemaakt van hoe de buitenzijde van het clubhuis en de terrassen eruit zouden kunnen komen te zien. De bijgevoegde schetsen geven hiervan een eerste beeld. Aan de hand van deze schetsen zullen we de plannen om de restyling door te voeren verder uitwerken. Hierbij komen uiteraard kleuren, materialen, aanpak en planning aan de orde. Natuurlijk wordt dit met het bestaande onderhoudsteam verder afgestemd en zullen wij met grote waarschijnlijkheid ook een beroep doen op ad hoc vrijwilligers binnen de vereniging om een handje te komen helpen. 

Naast de buitenzijde van het gebouw gaan we ook aan de slag met de terrassen en het meubilair. Vooral het meubilair is hoog nodig aan vervanging toe. Hierbij is wat het projectteam en het bestuur betreft in beginsel alles mogelijk, waarbij we ook beseffen dat niet alles in één keer kan, omdat dit gewoon te veel werk is of dat het een te grote investering ineens zal zijn. Voor wat betreft de financiering van dit project wordt ook nagedacht over adoptie of sponsormogelijkheden van onderdelen door leden en sponsoren. 

Uiteraard willen we het geheel van de buitenzijde van het gebouw, de terrassen, het meubilair en beplanting integraal bezien voor wat betreft de stijl en keuze van materialen. De uitvoering zal om de eerder genoemde redenen naar alle waarschijnlijkheid gefaseerd plaatsvinden. Hierbij worden eerst de écht noodzakelijke onderwerpen aangepakt (bijvoorbeeld de kozijnen en het meubilair), terwijl minder noodzakelijke onderwerpen (bijvoorbeeld nieuwe beplanting of een deel van de buitenzijde van het clubhuis) ook best wat later zou kunnen.

Zoals elders al aangegeven, zal de voorzijde van het clubhuis en aan de kant van het terras bij de minibaan voorzien worden van nieuwe kunststofkozijnen. Iets wat al geruime tijd op de planning stond en wat door Henry Wieleman uitstekend voorbereid was. Hier wordt nu een vervolg aan gegeven in deskundige samenwerking met René Middelkoop. Heren dank voor jullie inbreng en inzet daarbij.

Eerder is ook de wens geuit om in het clubhuis te komen tot een heus jeugdhonk. Dit was in eerste instantie met de restyling niet meegenomen, maar wil de jeugdcommissie in samenspraak met het bestuur de komende periode ook verder oppakken. Hierbij worden ook verschillende jeugdleden betrokken om te komen tot wensen waaraan een jeugdhonk zou moeten voldoen, hoe dat verder vormgegeven moet worden en waar in het clubhuis dit ingericht zou kunnen worden.

Al met al de nodige uitdagingen om het verblijf op onze club nadat we Corona een beetje onder controle hebben gekregen, nog aangenamer te maken. Zowel over de restyling aan de buitenkant, de ontwikkeling van het jeugdhonk en zullen wij jullie in de komende nieuwbrieven blijven informeren. 

 

Het park Overzicht