Coronamaatregelen 14 oktober 2020

Er is sprake van een enorme toename van het aantal coronabesmettingen. De zorgsector laat weten dat bij de huidige groei van het aantal besmettingen binnenkort meer mensen in het ziekenhuis zullen liggen dan in het voorjaar.  Het is echt noodzakelijk om het virus een ‘klap met de hamer’ te geven. Het kabinet heeft daarom gisteren nieuwe, strikte en ingrijpende maatregelen bekendgemaakt om het coronavirus terug te dringen. Feitelijk is er weer een (gedeeltelijke) lock down. Die geldt voor minimaal vier weken. Over twee weken kijkt het kabinet hoe de zaak zich verder ontwikkelt.

Het staat uiteraard iedereen vrij om hierover zijn eigen gedachten te hebben. Maar als we willen kunnen blijven tennissen en padellen, zal IEDEREEN zich vanaf nu op ons tennispark zo goed mogelijk aan de maatregelen moeten houden. Hopelijk is er dan uitzicht op een zo kort mogelijke duur van deze lock down. 

Het bestuur neemt de situatie serieus en verzoekt alle leden vanuit hun verantwoordelijkheid daarom dringend deze nieuwsbrief goed te lezen en de maatregelen zo zorgvuldig mogelijk na te leven. Denk na bij wat je doet. Als leden dat niet doen, zal het bestuur niet aarzelen corrigerend op te treden. Er wordt door de BOA’s regelmatig (ook onherkenbaar) intensiever dan voorheen toezicht gehouden. Bij geconstateerde onregelmatigheden  kan dat leiden tot volledige sluiting van ons park. Bedenk dat je door de regels te overtreden niet alleen je eigen en andermans gezondheid in gevaar kunt brengen, maar – bij sluiting van het park – ook 700 andere leden dupeert.

Wat betekenen de nieuwe maatregelen voor onze tennisclub?

De nieuwe maatregelen voor tennis en padel gaan woensdag 14 oktober om 22.00 uur in. De belangrijkste maatregel is dat alle KNLTB-competities zijn geannuleerd. Ook mogen op clubniveau geen interne competities of georganiseerde wedstrijden worden gespeeld; jeugd tot 18 jaar mag nog wel onderlinge wedstrijden spelen. De Indian Summer Competitie wordt dus niet uitgespeeld en de wintercompetitie Padel kan voorlopig niet beginnen. Ook de laddercompetitie via Scala wordt niet gestart. We hopen dat de situatie zich zodanig ontwikkelt dat de regels het over enige tijd mogelijk maken om de wintercompetitie Padel en de wintercompetitie Tennis wel te kunnen laten starten. De eerder bekendgemaakte maatregelen blijven van kracht: 

• Kom niet spelen als je klachten hebt of een van je huisgenoten klachten heeft,

• clubhuis en bar gesloten, dus zelf drinken meenemen voor tijdens het spelen,

• geen kleedkamer en douche beschikbaar, wel (en alléén) toilet dameskleedkamer,

• alleen spelen als je via app of pc een baan hebt gereserveerd, geen toeschouwers op het park,

• niet langer op het park blijven dan voor het spelen van je partijtje noodzakelijk is, dus na afloop niet blijven hangen om gezellig nog wat te kletsen of iets te drinken en al helemaal niet om alcoholische consumpties te gebruiken,

• en …. altijd anderhalve meter afstand bewaren.

Wat mag er wel?

De leden kunnen gewoon blijven vrij spelen, als ze tevoren een baan hebben gereserveerd. Dat geldt zowel voor tennis als voor padel. Er mag ook gedubbeld worden, maar daarbij moet altijd 1,5 meter afstand (bij elke speler een racketlengte) worden gehouden (dit heeft de KNLTB ons vandaag laten weten naar aanleiding van de uitspraken van Rutte). Ga niet samen op een bankje zitten en geef geen high fives. Voor personen vanaf 18 jaar is de groepsgrootte maximaal 4. Het soms gebruikelijke indraaien van een vijfde of zesde man/vrouw is dus niet toegestaan. 

De lessen van BurgersdijkTennis (Vincent/tennis en Miquel/padel) kunnen gewoon doorgaan; bij tennis kunnen lesgroepen over meerdere banen worden verdeeld.

De activiteiten van Happy Kids Tennis gaan ook gewoon door; er worden voorlopig geen evenementen georganiseerd en Vriendjesdag wordt naar een latere datum verplaatst. De ouders mogen tijdens de lessen niet aanwezig zijn. 

Verdere informatie over lessen wordt door de verschillende trainers verzorgd.

Het bestuur wil de leden in deze situatie maximaal de mogelijkheden bieden om toch regelmatig te blijven spelen. Om die reden zal het tennispark open zijn gedurende de ‘normale’ tijden. Vanaf half tien ’s ochtends zal de dameskleedkamer open zijn voor noodzakelijk toiletbezoek en daarmee is ook de AED bij de hand als dat onverhoopt nodig mocht zijn. Er zal voor worden gezorgd dat het licht op de banen aangaat zodra dat nodig is om te kunnen spelen. Het licht gaat (op werkdagen) uit om 23.00 uur (en de dameskleedkamer op slot), tenzij duidelijk is dat er niet meer gespeeld gaat worden. Op zaterdag en zondag kan er gespeeld worden tot 17.30 uur.

We wensen jullie in deze moeilijke periode toch veel plezier met spelen. 

 

Nieuws Overzicht