Openingsuren Park en Clubhuis

Nu de mogelijkheid van digitale baanreservering bestaat, rijst de vraag waarom leden niet de mogelijkheid zouden moeten hebben om ook een baan te reserveren en te komen spelen op dagen en tijden waarop het clubhuis en de dameskleedkamer niet open zijn. Het bestuur ziet daar geen principiële bezwaren tegen. 

Uiteraard gelden dan wel een paar basisegels: men moet wel altijd via de app of de pc een baan hebben gereserveerd. Van degenen die komen spelen, wordt verwacht dat zij zich te allen tijde jegens anderen op het park en ten opzichte van de clubeigendommen gedragen zoals dat een goed lid betaamt. En meer praktisch gesproken: degene die daarvan gebruik maakt, wel moeten accepteren dat er dan geen voorzieningen (baanverlichting, kleedkamer, toilet en AED) beschikbaar zijn. 

Meestal valt de openstelling van het clubhuis samen met de tijden waarop op de banen gespeeld kan worden. Daarop bestaan ook nu al uitzonderingen, bijvoorbeeld tijdens de zomer. Het clubhuis is dan soms overdag enige tijd gesloten, maar er wordt wel gespeeld. De dameskleedkamer is dan geopend om leden in staat te stellen om een baan af te hangen, zich om te kleden, van het toilet en de AED gebruik te maken of te schuilen als het weer slecht mocht zijn. 

Er zijn ook uren waarop het clubhuis en de dameskleedkamer zijn gesloten (bepaalde feestdagen). Soms komen ook op die dagen leden naar het park om een balletje te slaan. 

Door de coronacrisis is het clubhuis al lange tijd gedwongen gesloten. Het – verplichte - reserveren van een baan kan nu dus uitsluitend digitaal. De dameskleedkamer is steeds geopend vanaf 9.30 uur tot 23.00 uur (werkdagen) cq 17.00 uur (weekend); buiten die uren is er ook geen baanverlichting. Nu de mogelijkheid van digitale baanreservering bestaat, hebben de leden de mogelijkheid om ook een baan te reserveren en te komen spelen op dagen en tijden waarop het clubhuis en de dameskleedkamer niet open zijn. Het bestuur ziet daar geen principiële bezwaren tegen. 

Uiteraard gelden dan wel een paar basisegels: men moet wel altijd via de app of de pc een baan hebben gereserveerd. Van degenen die komen spelen, wordt verwacht dat zij zich te allen tijde jegens anderen op het park en ten opzichte van de clubeigendommen gedragen zoals dat een goed lid betaamt. En meer praktisch gesproken: degene die daarvan gebruik maakt, wel moeten accepteren dat er dan geen voorzieningen (baanverlichting, kleedkamer, toilet en AED) beschikbaar zijn. 

 De uren waarop het clubhuis (let op: nu nog gesloten), dan wel alleen de dameskleedkamer, geopend is, en de uren waarop wel gespeeld kan worden, maar geen voorzieningen beschikbaar zijn, zijn verwerkt in een schema. Dat is op de website te vinden onder: ‘Over TV Buytenwegh’. Je kunt ook bij ‘zoeken’ intikken: openingstijden. 

 

 

Welkom bij TV Buytenwegh Overzicht