Openingsuren Park en Clubhuis

Nu de mogelijkheid van digitale baanreservering bestaat, rijst de vraag waarom leden niet de mogelijkheid zouden moeten hebben om ook een baan te reserveren en te komen spelen op dagen en tijden waarop het clubhuis en de dameskleedkamer niet open zijn. Het bestuur ziet daar geen principiële bezwaren tegen. 

Uiteraard gelden dan wel een paar basisegels: men moet wel altijd via de app of de pc een baan hebben gereserveerd. Van degenen die komen spelen, wordt verwacht dat zij zich te allen tijde jegens anderen op het park en ten opzichte van de clubeigendommen gedragen zoals dat een goed lid betaamt. En meer praktisch gesproken: degene die daarvan gebruik maakt, wel moeten accepteren dat er dan geen voorzieningen (baanverlichting, kleedkamer, toilet en AED) beschikbaar zijn. 

Meestal valt de openstelling van het clubhuis samen met de tijden waarop op de banen gespeeld kan worden. Daarop bestaan ook nu al uitzonderingen, bijvoorbeeld tijdens de zomer. Het clubhuis is dan soms overdag enige tijd gesloten, maar er wordt wel gespeeld. De dameskleedkamer is dan geopend om leden in staat te stellen om een baan af te hangen, zich om te kleden, van het toilet en de AED gebruik te maken of te schuilen als het weer slecht mocht zijn. 

Er zijn ook uren waarop het clubhuis en de dameskleedkamer zijn gesloten (bepaalde feestdagen). Soms komen ook op die dagen leden naar het park om een balletje te slaan. 

Tijdens de coronacrisis was het park een tijdje op bepaalde uren van de dag voor tennis en padel open, maar was het clubhuis nog gedwongen gesloten. Het – verplichte - reserveren van een baan gebeurde digitaal. Tijdens die periode was de dameskleedkamer steeds geopend vanaf het begin tot het einde van de tijden waarop een baan kon worden gereserveerd; buiten die uren was er ook geen baanverlichting. In die periode was het niet toegestaan om buiten de vastgestelde tijden te gaan spelen. 

Nu de mogelijkheid van digitale baanreservering bestaat, rijst de vraag waarom leden niet de mogelijkheid zouden moeten hebben om ook een baan te reserveren en te komen spelen op dagen en tijden waarop het clubhuis en de dameskleedkamer niet open zijn. Het bestuur ziet daar geen principiële bezwaren tegen. 

Uiteraard gelden dan wel een paar basisegels: men moet wel altijd via de app of de pc een baan hebben gereserveerd. Van degenen die komen spelen, wordt verwacht dat zij zich te allen tijde jegens anderen op het park en ten opzichte van de clubeigendommen gedragen zoals dat een goed lid betaamt. En meer praktisch gesproken: degene die daarvan gebruik maakt, wel moeten accepteren dat er dan geen voorzieningen (baanverlichting, kleedkamer, toilet en AED) beschikbaar zijn. 

 

De uren waarop het clubhuis, dan wel alleen de dameskleedkamer, geopend is, en de uren waarop wel gespeeld kan worden, maar geen voorzieningen beschikbaar zijn, zijn verwerkt in een schema. Dat is op de website te vinden onder: ‘Over TV Buytenwegh’. Je kunt ook bij ‘zoeken’ intikken: openingstijden. 

 

 

Over TV Buytenwegh Overzicht