Fusie tussen KNLTB en Padelbond

De besprekingen tussen KNLTB en NPB over een fusie zijn zeer positief en constructief verlopen en zijn intussen ver gevorderd. Beide bonden hebben in februari een eerste keer met hun achterban van gedachten gewisseld over het formele voorstel tot fusie tussen beide bonden. Daarbij is een toelichting gegeven op de plannen. De besprekingen waren bedoeld om een indruk te krijgen of aanpassingen van de plannen nodig zijn.  Het is de verwachting dat de fusie, waarvoor nog een heel juridisch traject moet worden doorlopen en waarmee de leden van beide bonden nog formeel moeten instemmen, in het tweede kwartaal van dit jaar gaat gebeuren.

 

Padel Overzicht