Een 'slepende' affaire

Iedereen is blij met de nieuwe banen. Velen slepen de banen trouw na het spelen. Sommigen hangen dan ook het sleepnet weer 'netjes' op de daarvoor bestemde haken. Maar dat is nog niet altijd het geval. Daarom herhalen we de oproep om de sleepnetten steeds terug te hangen op de haken. Lukt het u niet alleen, vraag dan iemand om hulp.

1. Als er veel bladeren op de baan liggen, dan graag zelf zoveel mogelijk even naar de kant slepen of vegen.

2. Bij droog weer na het spelen altijd slepen volgens de instructie op het bordje aan het hek. 

3. Graag de sleepnetten weer ophangen aan de haken: lukt dat niet alleen, dan is er altijd wel iemand om te helpen.

4. Graag eerst de voeten uitstampen op de roosters, daarna vegen met de schoenborstels en dan - indien aanwezig - de zolen spoelen in de waterbak.

Als we ons met z’n allen zoveel mogelijk aan deze gedragsregels houden, dan zijn we ervan overtuigd dat we jarenlang veel spelplezier zullen hebben.

Parkzaken overzicht