Baanvervanging zo goed als klaar

De afgelopen periode is in een razend tempo heel veel werk verzet en niet alleen met betrekking tot de nieuwe banen. Alle (voorgeboorde) banen zijn schoongemaakt, gerepareerd, geëgaliseerd en (op een klein detail na) door ISA-KIWA goedgekeurd, zodat zij bedekt konden worden met de kokosmatten waarop het gravel komt te liggen. 

Zoals het er nu uitziet, zullen op maandag 26 augustus de banen worden voorzien van gravel en netten. Die dag komen ook de sleepnetten en borstels. Intussen zijn alle banen voorzien van prachtige nieuwe winddoeken, waarvan de kosten geheel worden gedekt door sponsorbijdragen. Uiteraard onder het voorbehoud dat dat allemaal op tijd lukt, kan er dus maandagavond waarschijnlijk voor het eerst op de nieuwe banen worden gespeeld (en: na afloop slepen!). Via de club app en op de website zullen we u op de hoogte houden.

 

 

De eerder losgehaalde hekken zijn, door een hele ploeg en met hulp van Gerard, nagenoeg weer in (bijna) oorspronkelijke staat teruggebracht. Nog zo’n “hekkenlosmaak- en omhooghaalsessie” zal het gaas niet meer overleven (en de hekken-, tevens boorploeg, ben ik bang ook niet; wat een klus is dat). Hopen dus dat we nog een tijdje kunnen genieten van de huidige hekken.

Tussendoor zijn met hulp van deze en gene ook nog even alle puin en afval op het park verzameld en in een container afgevoerd. Verder is gewerkt aan de aanleg van het nieuwe stuk groen en terras (met banken) naast baan 5.

Onze “stille kracht” Joop heeft het timmeren van het hok voor de buffertank en de bedieningsinstallatie van de beregening voor zijn rekening genomen. De keren dat hij richting Bouwhof is geweest om bestellingen voor de nodige materialen (boren, hout, schroeven, draad) te halen zijn niet eenvoudig te tellen! En niet te vergeten: Joop zorgde voor de zeer handige twisttang om het gaas weer met draad vast te zetten aan de palen.

Rond 9 augustus kwam ineens de herfst binnenwandelen, terwijl gepland was om vanaf die dag de tapijtlaag aan te brengen en zodoende weer op schema te komen met de oorspronkelijke planning.  De Rooij heeft met man en macht gewerkt om de daarvoor al opgelopen achterstand (waardoor de voor 15 augustus geplande oplevering naar 22 augustus verschoof) in te halen. In de week van 12 augustus is het, door hard werken om verwachte buien voor te blijven, toch gelukt op de banen 3 tot en met 6 het tapijt aan te brengen en op 19 en 20 augustus zijn de andere banen gedaan. Daarna zijn afgelopen week de banen voorzien van stralend witte lijnen. 

De voorbije dagen zijn de oude winddoeken verwijderd en met inzet van de nodige 'handjes' zijn overal mooie zwart met grijze nieuwe winddoeken bevestigd. Nu ziet ons park er ook echt uit als een tennispark!

Ook is intussen ons trekkertje afgeleverd. Het is een multifunctionele machine: trekpaard voor het wekelijks staalborstelen van de banen, transportvoertuig voor het gravel in het aanhangertje, trekezel voor de bladveegmachine en een maaimachine voor het maaien van het gras.

Zoals het er nu uitziet, zullen morgen, maandag 26 augustus, de banen worden voorzien van gravel en netten. Die dag komen ook de sleepnetten en borstels. Dan is een en ander dus toch met maar een kleine vertraging gerealiseerd. Intussen zijn bovendien alle banen voorzien van prachtige nieuwe winddoeken, waarvan de kosten geheel worden gedekt door sponsorbijdragen.

Paul van der Riet

 

Parkzaken overzicht