Geen tennisbanen beschikbaar van 22 juli tot 22 augustus

Ik heb gemerkt dat er hier en daar verwarring is ontstaan over het moment waarop in zijn geheel niet meer kan worden getennist vanwege de baanvervanging. Ik begrijp dat het tot nu een beetje verwarrend is, maar ik hoop dat ik met onderstaand bericht enige duidelijkheid geef en begrip kweek voor het feit dat er vanaf 22 juli tot en met 14 augustus niet meer kan worden getennist. Er kan wel padel worden gespeeld.

 

De activiteiten ter voorbereiding op de baanvervanging lopen over het algemeen volgens planning. Zoals jullie allicht hebben gemerkt, is en wordt er druk voorbereidend werk gedaan aan de banen 5 tot en met 8: broodjes zagen en eruit halen, leidingen trekken in de banen voor de beregening, monteren van de sproeikoppen, de broodjes weer terugplaatsen, het omhooghalen van de banden van de banen 5 en 6 (is voor 7 en 8 niet nodig), het boren van gaten ter hoogte van de baseline en het weghalen van de netten en netpalen. Omdat de banen 7 en 8 uit twee lagen mateco bestaan (de oude met de PKC er nog op en daarop een “nieuwe” laag) valt het boor- en zaagwerk wat tegen, maar met man en macht wordt gewerkt om dat ook op tijd klaar te krijgen vóór de volgende stappen in het proces, te starten vanaf maandag 22 juli. 

Deze (zeer belangrijke) stappen zijn: het egaliseren, repareren en reinigen van de mateco en het aanbrengen van nieuwe netpaalankers en nieuwe netpalen (de afstanden tussen de huidige palen voldoen niet aan de KNLTB-norm en deze moeten derhalve worden vervangen).

Vanaf maandag 22 juli gaat ook het eerste deel van dat proces starten op de banen 1 t/m 4: broodjes eruit, leidingen trekken, monteren van de sproeikoppen, de broodjes weer terugplaatsen, het omhooghalen van de banden, het boren van de gaten, het weghalen van de netten en netpalen en direct daarna vanaf maandag 29 juli dezelfde vervolgstappen als bij de banen 5 t/m 8: het bewerken van de mateco.

Als al deze voorbereidende werkzaamheden zijn afgerond, moeten alle banen verplicht worden gekeurd, voordat het TopClay membraan op de banen kan/mag worden gelijmd. Deze keuring is gepland op vrijdag 2 augustus. Daarna kunnen de banen pas worden omgetoverd tot de prachtige TopClay banen. Als het weer meezit, is dit volgens planning woensdag 14 augustus gebeurd en kan er vanaf donderdag 15 augustus weer worden getennist.

Kortom, het is soms nogal een ingewikkelde en in elk geval een volgordelijke operatie waarbij zo weinig mogelijk kinken in de kabel moeten optreden. Zo is onze zelfwerkzaamheid in het proces een onmisbaar geheel: de poort ’s morgens vroeg op tijd open, op tijd de hekken omhoog halen, en weer terugplaatsen, de gaten boren, het puin opruimen, zorgen voor het natje en droogje, de communicatie en alle organisatorische aspecten daaromheen. Bij voorbaat nu alvast hulde voor alle harde werkers.

En: kom gerust eens even kijken wat er allemaal gebeurt! Het clubhuis is gewoon de normale uren (van de vakantie-openstelling) open.

Paul van der Riet

 

'Geschiedenis' TVB Overzicht