Club app TV Buytenwegh actief

Eindelijk is het zover. Ook onze club heeft nu een club app (AVG-proof). Alle leden hebben een mail ontvangen met het verzoek  deze zo snel mogelijk te activeren. Dan zijn zij steeds gemakkelijk en snel van de laatste nieuwtjes over de club en tennis op de hoogte. Je kunt ook zelf meldingen plaatsen en via de app met andere leden afspraken maken om te spelen. We vragen je om het signaal voor pushberichten AAN te laten staan, zodat we je in voorkomend geval snel kunnen informeren over dingen die van belang zijn (bijv. banen buiten gebruik). Uiteraard gebruiken wij pushberichten zo weinig mogelijk. .    

In de volgende Nieuwsbrief zullen we meer informatie geven over de mogelijkheden van de app en de regeltjes waarvan we graag zien dat iedereen die naleeft.  Ook moeten we de verdeling van berichten over de app, de website en de Nieuwsbrief nog wat laten uitkristalliseren. De website en de Nieuwsbrief blijven gewoon in de lucht, mede voor degenen die geen app hebben.

Bestuur van TVB werkt aan vernieuwing overzicht