Vervolg Project baanvervanging, het is bijna zo ver!

Planning zo goed als rond, laatste fine tuning en afstemming deze week, eerste werkzaamheden door onderhoudsteam al uitgevoerd, start van werkzaamheden nabij! Belangrijke datums: 1 juli, 15 juli, 22 juli en begin augustus.

 

De afgelopen tijd is hard gewerkt aan de planning van de werkzaamheden en de afstemming hiervan met alle betrokken partijen. Best een klus en lastig om een voor de vereniging zo gunstig mogelijke planning te bewerkstelligen. We denken daar redelijk in geslaagd te zijn, terwijl er ongetwijfeld het nodige ongemak en een enkele verrassing op ons pad zal komen. We hopen daarbij op ieders begrip.

Ondertussen is het onderhoudsteam al aan de slag gegaan met werkzaamheden die wij in eigen beheer uitvoeren, zoals het plaatsen van nieuwe poorten. We zijn dus eigenlijk al gestart.

In grote lijn ziet de planning er als volgt uit:

- Voorbereiding van werkzaamheden op het park vanaf 1 JULI (week 27)

o Vanaf 1 juli kunnen de eerste werkzaamheden op het tennispark plaatsvinden. Denk hierbij aan het bezorgen van materialen voor de beregeningsinstallatie, het graven van sleuven voor leidingen, het installeren van de pompinstallatie en dergelijke.

o Ook kunnen er vanaf 1 juli soms voorbereidende werkzaamheden op de baan worden uitgevoerd, bijvoorbeeld het inzagen van de matecoplaten voor de leidingen van de beregening. Nadat deze werkzaamheden zijn gedaan, kunnen de banen direct daarna weer bespeeld worden. Dit geeft dus mogelijk enig ongemak, maar de tennisbanen zijn weer (tijdelijk) bruikbaar.

- Voorbereidende werkzaamheden op eerste 4 tennisbanen vanaf 15 JULI (week 29)

 o Vanaf 15 juli kan en mag de leverancier maximaal 4 banen buiten gebruik stellen om werkzaamheden op en direct om de banen uit te voeren. Denk hierbij aan bestrating, het stellen van banden en aanleggen van het leidingwerk voor de beregening. 

o Vanaf 15 juli vinden er geen tennislessen en evenementen meer plaats anders dan de reguliere wekelijkse activiteiten zoals het rackettrekken en de spelersgroepen die actief zijn. Nadat deze werkzaamheden op deze 4 banen zijn afgerond, verwachten we dat deze daarna weer tijdelijk bespeelbaar zijn totdat de banen écht aangepakt worden. 

- Voorbereidende werkzaamheden op de volgende 4 tennisbanen vanaf 22 JULI (week 30)

o Vanaf de start van de schoolvakanties op 22 juli kan en mag de leverancier de volgende 4 banen buiten gebruik stellen. Werkzaamheden, zoals bovenstaand vanaf 15 juli aangegeven, worden uitgevoerd op deze 4 banen. Hopelijk/naar verwachting zijn de eerdere vier banen dan weer tijdelijk bespeelbaar. 

o Voor deze laatste 4 tennisbanen geldt dat deze in beginsel niet meer bruikbaar zijn nadat de voorbereidende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Direct na deze werkzaamheden starten namelijk de herstelwerkzaamheden aan de mateco, waarbij de tennisbanen echt niet meer bespeelbaar zijn tot ze naar de TopClay banen zijn getransformeerd (zie hierna).

- Uitvoering herstelwerkzaamheden en plaatsen nieuwe banen vanaf BEGIN AUGUSTUS (week 31)

o Nadat alle voorbereidende werkzaamheden zijn afgerond, zal naar verwachting begin augustus (indicatie vanaf 1 augustus) gestart worden met het repareren van de banen, het boren van gaten (in eigen beheer) voor extra afwatering, het egaliseren van de ondergrond en zal de matecolaag gereinigd worden. Tijdens deze werkzaamheden zijn de banen dus niet bespeelbaar.

o Nadat deze intensieve herstelwerkzaamheden zijn afgerond, zal het membraam (de mat) geplaatst worden en zal de belijning en het gravel worden aangebracht. Naar verwachting zullen deze werkzaamheden rond 16 augustus zijn afgerond. 

Het moge duidelijk zijn dat deze planning in de praktijk best wel eens kan afwijken van de realiteit van alle dag, het kan mee zitten maar het kan zeker ook tegen zitten (bijvoorbeeld een regenachtige augustus, dit zou je met de huidige temperaturen niet kunnen bedenken). Voor de tennissers onder ons wordt het tot de start van de zomervakantie soms een wat rommelige periode. Uiteraard proberen wij iedereen zo goed mogelijk op de hoogte te houden. Dit doen we via de website en nieuwsbrief maar ook via de club app waaraan nu hard gewerkt wordt om deze tijdig actief te krijgen.

Via het clubhuis is het ook altijd mogelijk om te checken in hoeverre het mogelijk is te tennissen. Padel gaat uiteraard gewoon door. Wellicht een mooi moment om dat ook eens te proberen. Tijdens deze periode worden de rackets en ballen tijdelijk weer op kosten van de vereniging beschikbaar gesteld. 

Zoals in de laatste nieuwsbrief al aangeven, vindt de Classics op 31 augustus plaats en is dit een hele harde deadline die we uiteraard graag willen, maar ook moeten halen!

Tot zover deze nieuwste update. Mochten er naar aanleiding hiervan nog vragen zijn, dan hoort het bestuur deze uiteraard graag. In de eerstvolgende nieuwsbrief zal natuurlijk opnieuw een korte update verschijnen, dan waarschijnlijk met foto’s van ons nieuwe tennispark. 

Het Bestuur

Feestelijke opening nieuwe tennisbanen 31 augustus 2019

Met het oog op het project baanvervanging: hou alvast rekening in de agenda met de feestelijke opening van onze nieuwe tennisbanen op zaterdag 31 augustus in de tweede helft van de middag/begin van de avond. Details en een nadere uitnodiging volgen binnenkort. 

 

Parkzaken overzicht