Rookbeleid

In de ALV van 5 maart j.l. is gesproken over het eventueel rookvrij maken van TV Buytenwegh.

Veel sportverenigingen voeren beleid om roken in combinatie met sportbeoefening, zeker waar ook nog eens jeugd in het spel is,  te bepreken of uit te sluiten. Sommige clubs zijn geheel rookvrij. De meeste aanwezigen in de ALV pleitten niet voor een algeheel rookverbod op het park, maar wel voor het concentreren van het roken op één plaats.

Het bestuur zegde toe spoedig met een besluit hierover te zullen komen. Voordat het zover is, moet ook worden gekeken naar enkele praktische aspecten, zoals hoe mensen (ook gasten) van het geldende rookbeleid op de hoogte moeten worden gesteld. 

Over TV Buytenwegh overzicht